top of page

ท่าบริหาร...ระหว่างรถติด

อัปเดตเมื่อ 20 เม.ย. 2566
1 . ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่A 1.ยกแขนซ้ายขึ้น พาดผ่านลำตัวบริเวณอก ไปทางด้านขวา

2.ผ่อนบ่าสบายๆ ไหล่ไม่ยก

3.ยกมือขวาขึ้น ล็อกบริเวณข้อศอกซ้ายดันแขนซ้ายไปข้างหลัง จนหัวหัวไหล่ซ้ายรู้สึกตึง

4.ดันค้างไว้นับ 1-10


B 5.สลับไปยืดหัวไหล่ด้านขวา


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 . ยืดกล้ามเนื้อลำตัวA 1.ยกแขนขวาจับพวงมาลัย หมุนลำตัวไปทางซ้าย พร้อมกับยกมือซ้ายวางบริเวณเบาะรถ

2.ออกแรงหมุนตัวเพิ่ม โดยใช้แขนขวาและแขนซ้ายช่วยออกแรง

3.ขณะหมุนตัวปล่อยลำตัวสบายๆ รู้สึกถึงความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

4.ยืดค้างไว้นับ 1-10


B 5.สลับไปยืดอีกด้าน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3 . ยืดกล้ามเนื้อก้นA

1.ยกขาซ้ายพาดบนขาขวา (คล้ายท่านั่งไขว่ห้างผู้ชาย)ขาซ้ายกางออก ลาตัวยืดตรง

2.ค่อยๆ โน้มตัวไปด้านหน้า ทิศทางโน้มหน้าอกไปหาหน้าแข้ง

3.จะรู้สึกตึงบริเวณก้นและต้นขาด้านหลัง ข้างซ้าย

4.ยืดค้างไว้นับ 1-10


B 5.สลับไปยืดอีกด้าน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 . ออกกำลังกล้ามเนื้อแขนและลำตัว
A

1.นั่งตัวตรง หลังพิงแนบพนัก

2.ยกมือขึ้นประสานมือบริเวณหน้าอก

3.ออกแรงดันมือเข้าหากัน พร้อมกับการเกร็งลาตัว

4.ดันค้างนับ1-10


B

1.นั่งตัวตรง หลังพิงแนบพนัก

2.ยกมือขึ้น กางฝ่ามือ แนบหลังคารถ

3.ออกแรงดันมือกับหลังคารถ พร้อมกับการเกร็งลำตัว

4.ดันค้างนับ1-10


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. ออกกำลังกล้ามเนื้อขาด้านในA-C

1.นั่งตัวตรง หลังพิงแนบพนัก

2.นาหมอนมาวางคั่นระหว่างขาทั้งสองข้าง

3.ออกแรงหนีบหมอน หรือ หนีบขาเข้าหากัน

4.หนีบค้าง นับ1-10


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comments


bottom of page