ALL PRODUCTS
-
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
AirLumba EXPERIENCE
-
สถานที่ทดลองผลิตภัณฑ์
SHOP YOUR AirLumba PRO
-
ช่องทางการจัดจำหน่าย
 

PRODUCTS

ACC_Logo-01.png
Air-Motion-Technology.jpeg

การนั่งในท่าที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ เมื่อต้องนั่งนิ่งๆ เป็นระยะเวลานานสักพักก็จะรู้สึกอึดอัดและไม่สบายตัว นั่นเป็นเพราะว่า ร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในอริยาบทใดอริยาบทหนึ่งเป็นเวลานานๆ เมื่อเรารู้สึกแข็งเกร็งหรือเมื่อยล้าร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าต้องการ “การเคลื่อนไหว” เมื่อเราเปลี่ยนอริยาบทเพียงเล็กน้อย เราจะรู้สึกสบายขึ้นทันทีเพราะในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวเป็นวิธีทางธรรมชาติของร่างกายที่ใช้ในการดูแลรักษาตัวมันเอง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการทำกายภาพบำบัด ดังนั้น “Air Motion Technology” จึงไม่เพียงช่วยปรับให้กระดูกสันหลังของเราอยู่ในท่าที่เหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แผ่นหลังได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเบาๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาจึงช่วยป้องกันและฟื้นฟูประสิทธิภาพตามธรรมชาติให้กับร่างกาย

Seat.jpeg

ประโยชน์ :

1. เน้นการดูแลหลังส่วนล่างที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่สำคัญของร่างกายโดยอัตโนมัติ

2. ช่วยปรับการนั่งให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ (S-Shape Curve)

3. ช่วยให้เกิดการขยับ ลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก เคลื่อนไหวร่างกาย จนทำให้ กล้ามเนื้อรอบแกนกระดูกสันหลังกลับมาแข็งแรงเร็วขึ้น ทำให้การนั่งในรถได้ดูแลสุขภาพ หลังตลอดการเดินทาง

4. ผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนาใส่ในเบาะรถยนต์ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากโตโยต้า

Switch(1).jpeg

วิธีการใช้งาน :

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

2. เพียงเปิดสวิตช์ AirLumba รุ่น “Pro Expert” ระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โดยมวลลมจะเริ่มบริหารแผ่นหลังจากหลังส่วนล่างถึงระดับหลังส่วนกลาง หมุนเวียนสลับกันไปใน

3 ระดับ ใช้เวลา 15 นาทีหลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 ระดับ ใช้เวลาอีก 55 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ระบบจึงตัดการทำงานอัตโนมัติ

4. หากท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่สามารถกดสวิตช์เปิดใหม่อีกครั้ง

Spine(1).jpeg

เคล็ดลับสุขภาพหลังดี AirLumba Pro Expert

 

การใช้ AirLumba Pro ท่านสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดการเดินทางท่าน
ควรนั่งให้ก้นกบชิดพนักพิงให้มากที่สุดตลอดการใช้งาน การนั่งตัวไหลออกจากเบาะหรือนั่งโดยก้นกบไม่ชิดพนักพิงอาจส่งผลทำใ้ห้ท่านได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่

 

ข้อแนะนำการใช้งาน

• สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่เสริมเหล็กที่กระดูกสันหลัง และผู้มีปัญหาสุขภาพหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน

• เมื่อมีการติดตั้งเบาะเด็ก ไม่ควรเปิดใช้งาน AirLumba Pro

• ระวังของมีคมทิ่มไปที่พนักพิง เพราะอาจจะทำให้ AirLumba Pro ได้รับความเสียหายได้

Pro Expert.png

Please Select your TOYOTA

Part No

 PC5B2-BY001
(Front RH)

Part No

PC5B2-0A001

Part No

PC5B2-06001

Part No

PC22C-0K001

Part No

PC5B2-0K002

 

FIND & EXPERIENCE YOUR AIRLUMBA TOGO

 

Discover MORE & SHOP YOUR AIRLUMBA PRO

สามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่
ศูนย์บริการโตโยต้า
ทั่วประเทศ

Untitled-2-02.png