top of page
Logo-AirLumba-Elevate-png.png

“AirLumba Pro Elevate” อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า ที่เน้นการดูแลหลังส่วนล่าง ที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาท ด้วยเทคโนโลยีมวลลม Air Motion Technology เพื่อให้เกิดการขยับและเคลื่อนไหวหลังเบา ๆ อย่างต่อเนื่องที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ลักษณะการทำงาน :

จะเริ่มทำงานโดยบริหารแผ่นหลังทั้งหมด 8 จุด หมุนเวียนสลับกันไปใช้เวลา 20 นาที หลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 จุด อย่างเดียวใช้เวลาอีก 60 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที ระบบจึงตัดการทำงานอัตโนมัติโดยที่ไฟของสวิตช์ AirLumba Pro จะยังคงแสดงอยู่ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่ท่านสามารถกดสวิตช์ปิดและ เปิดใหม่อีกครั้ง

วิธีการใช้งาน :

1. สตาร์ทเครื่องยนต์     
2. กดสวิตช์เพื่อเปิดการใช้งานระบบบริหารหลัง AirLumba Pro (เมื่อกดสวิตช์จะมีไฟแสดงสถานะที่สวิตช์ติดขึ้น) หลังจากนั้น AirLumba Pro จะเริ่มทำงานโดยบริหารแผ่นหลังทั้งหมด 8 จุด หมุนเวียนสลับกันไปใช้เวลา 20 นาที หลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 จุด อย่างเดียวใช้เวลาอีก 60 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที ระบบจึงตัดการทำงานอัตโนมัติโดยที่ไฟของสวิตช์ AirLumba Pro จะยังคงแสดงอยู่
3. หากท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่สามารถกดสวิตช์เปิดใหม่อีกครั้ง

 

ข้อแนะนำการใช้งาน

• สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่เสริมเหล็กที่กระดูกสันหลัง และผู้มีปัญหาสุขภาพหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน

• เมื่อมีการติดตั้งเบาะเด็ก ไม่ควรเปิดใช้งาน AirLumba Pro

• ระวังของมีคมทิ่มไปที่พนักพิง เพราะอาจจะทำให้ AirLumba Pro ได้รับความเสียหายได้

สามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่ศูนย์ติดตั้ง AirLumba :

ราคา 

รหัสการสั่งซื้อ

● F158400 - P7000 - AO (เบาะผู้โดยสารแถวที่ 1 ด้านขวา)
● F158500 - P7000 - AO (เบาะผู้โดยสารแถวที่ 1 ด้านซ้าย)

หมายเหตุ

● สามาถติดตั้งกับที่นั่งผู้โดยสารแถวที่ 1

● 1 ชุด ต่อ 1 ที่นั่ง

● ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

bottom of page