top of page
_Black.png
Majesty--ปก.jpg
Majesty-รถ.jpg
Majesty-กราฟิก.jpg
TOYOTA Fortuner - Air Motion Technology / AirLumba Pro Expert / Toyota Accessories / ระบบบริหารหลังไฟฟ้า (บริเวณหลังส่วนล่าง) / เบาะรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพหลัง / เบาะรถยนต์ไฟฟ้า / ปวดหลัง / ดูแลสุขภาพหลัง / ปัญหาสุขภาพหลัง

“AirLumba Pro expert” อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า ที่เน้นการดูแลหลังส่วนล่าง ที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาท ด้วยเทคโนโลยีมวลลม Air Motion Technology เพื่อให้เกิดการขยับและเคลื่อนไหวหลังเบา ๆ อย่างต่อเนื่องที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ลักษณะการทำงาน :

จะเริ่มทำงานโดยบริหารแผ่นหลังทั้งหมด 3 จุด หมุนเวียนสลับกันไปใช้เวลา 15 นาที หลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 จุด อย่างเดียวใช้เวลาอีก 55 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ระบบ จึงตัดการทำงานอัตโนมัติโดย เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่ท่านสามารถ กดสวิตช์เปิดใหม่อีกครั้ง

วิธีการใช้งาน :

1. สตาร์ทเครื่องยนต์     

2. กดสวิตช์เพื่อเปิดการใช้งานระบบบริหารหลัง AirLumba Pro (เมื่อกดสวิตช์จะมีไฟแสดงสถานะที่สวิตช์ติดขึ้น) หลังจากนั้น AirLumba Pro จะเริ่มทำงานโดยบริหารแผ่นหลังทั้งหมด 3 จุด หมุนเวียนสลับกันไปใช้เวลา 15 นาที หลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 จุด อย่างเดียวใช้เวลาอีก 55 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ระบบจึงตัดการทำงานอัตโนมัติโดย

3. หากท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่สามารถกดสวิตช์เปิดใหม่อีกครั้ง

 

ข้อแนะนำการใช้งาน

• สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่เสริมเหล็กที่กระดูกสันหลัง และผู้มีปัญหาสุขภาพหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน

• เมื่อมีการติดตั้งเบาะเด็ก ไม่ควรเปิดใช้งาน AirLumba Pro

• ระวังของมีคมทิ่มไปที่พนักพิง เพราะอาจจะทำให้ AirLumba Pro ได้รับความเสียหายได้ 

สามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่ศูนย์ติดตั้ง AirLumba :

ราคา

 

รหัสการสั่งซื้อ

● F15A400 - P3000 (เบาะผู้โดยสารแถวที่ 1 ด้านขวา)
● F15A500 - P3000 (เบาะผู้โดยสารแถวที่ 1 ด้านซ้าย)

 

หมายเหตุ

● สามาถติดตั้งกับที่นั่งผู้โดยสารแถวที่ 1

● 1 ชุด ต่อ 1 ที่นั่ง

● ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

bottom of page