top of page

Acerca de

Airlumba_Factory_27_448.jpg

Srithai Auto Seats Industry CO.,LTD.

The Starting Point

-

AirLumba เกิดข้ึนด้วยความต้ังใจ จริงใจ และใส่ใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพหลังของทุกคน

ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คุณธงชัย ลิมป์ไพฑูรย์ (ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จํากัด) มีอาการปวดหลังจนร้าวลงขา เดินไม่ค่อยถนัด คล้ายอาการ พิการอย่างหนึ่ง เนื่องจากสมัยหนุ่มๆ ชอบขับรถ ขับต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ในแต่ละวัน และเดินทางไปทั่วประเทศ โชคดีที่ได้พบกับคุณหมอไคโรแพรคเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งแนะนำ ให้รู้จักเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้แข็งแรงเร็วขึ้น คุณธงชัยได้มี โอกาสใช้เทคโนโลยีนี้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพหลังด้วยการขยับเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังอย่างเหมาะสมจนอาการดีขึ้น ปัจจุบันก็ยังสามารถเดินทางขับรถด้วยตัวเองอย่างแข็งแรง ใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวโดยไม่เคยต้องเข้ารับการผ่าตัดหลัง และไม่มีอาการปวดหลังอีกเลย

 

ท่านจึงอยากส่งมอบสุขภาพหลังที่ดีให้ทุกคน โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ฟื้นฟูผู้ป่วย หลังผ่าตัด (Continuous Passive Motion) เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา มาพัฒนา ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และทีมวิศวกรชั้นนำ โดยเลือกเทคโนโลยีมวลลม หรือ Air Motion Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด สำหรับการใช้งาน ถือเป็นการผสานเรื่องสุขภาพและยานยนต์เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกของ โลก นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ AirLumba

ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังทั่วไปจะเน้นหลักการของ Ergonomic Design แนวคิดการนั่งใน ท่าที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่ผลิตภัณฑ์ AirLumba มีความต่างโดยจะเพิ่มโอกาสการ เรียนรู้และจดจำท่าทางการเคลื่อนไหวที่เพียงพอเหมาะสมของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง เพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัยการนั่งในท่าที่ถูกต้อง และ สามารถขยับ เคลื่อนไหว เปลี่ยน อิริยาบถหลังอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Dynamic Design ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้เราได้ขยับ เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญ AirLumba มุ่ง เน้นการเลือกใช้วัสดุที่ได้รับรองมาตรฐานระดับยานยนต์ ผ่านการทดสอบต่างๆ เช่น กันลามไฟ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ในสภาพภูมิอากาศ ร้อนจัด และเย็นจัด มีความทนทาน ปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนของแข็งที่เสี่ยงต่อการทำให้บาดเจ็บขณะเกิดอุบัติเหตุ ผ่านการทดสอบแล้วว่า ไม่รบกวนสมาธิการขับรถ และไม่ทำให้ผู้ขับขี่หลับใน เพราะเป็นการนั่งสบายที่เกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถสรีระหลังตามธรรมชาติ

ทำไม AirLumba ถึงมีเป้าหมายที่จะสร้างสุขภาพหลังดี ?

-

ร่างกายของคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะสามารถทนอยู่นิ่งๆ ในอิริยาบถใดได้นานๆ โดย ไม่มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพียงพอ เมื่อเราเริ่มรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกแข็งเกร็งที่ข้อกระดูก ส่วนใด ร่างกายของเราก็จะบอกให้เราขยับส่วนนั้น และเมื่อเราขยับเพียงเล็กน้อย ร่างกายก็ จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น นั่นเป็นเพราะว่า “การเคลื่อนไหว” เป็นกลไกทางธรรมชาติที่ช่วย ป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูความรู้สึกไม่สบายในส่วนนั้นๆ ของร่างกาย

AirLumba เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบนพื้นฐาน ของความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดูแลร่างกายและแนวกระดูกสันหลังอย่างถูกวิธีตามหลัก สรีระศาสตร์ อันเกิดจากการผสานผลวิจัยทางการแพทย์ของผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง และผลงานการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรผู้ชำนาญ การออกแบบเบาะรถยนต์ และเบาะรถโดยสารเพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืน ทุกมิติของการออกแบบจะต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ ความสบาย และมาตรฐานความปลอดภัย ตอบโจทย์ การใช้งานอย่างสะดวกสบายในอิริยาบถการนั่งในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

Make a Difference

-

ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังทั่วไปจะเน้นหลักการของ Ergonomic Design แนวคิดการนั่งใน ท่าที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่ผลิตภัณฑ์ AirLumba มีความต่างโดยจะเพิ่มโอกาสการ เรียนรู้และจดจำท่าทางการเคลื่อนไหวที่เพียงพอเหมาะสมของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง เพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัยการนั่งในท่าที่ถูกต้อง และ สามารถขยับ เคลื่อนไหว เปลี่ยน อิริยาบถหลังอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Dynamic Design ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้เราได้ขยับ เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญ AirLumba มุ่ง เน้นการเลือกใช้วัสดุที่ได้รับรองมาตรฐานระดับยานยนต์ ผ่านการทดสอบต่างๆ เช่น กันลามไฟ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ในสภาพภูมิอากาศ ร้อนจัด และเย็นจัด มีความทนทาน ปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนของแข็งที่เสี่ยงต่อการทำให้บาดเจ็บขณะเกิดอุบัติเหตุ ผ่านการทดสอบแล้วว่า ไม่รบกวนสมาธิการขับรถ และไม่ทำให้ผู้ขับขี่หลับใน เพราะเป็นการนั่งสบายที่เกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถสรีระหลังตามธรรมชาติ

AirLumba TIMELINE

1970

The Inspiration

-

คณะแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นเทคโนโลยีสำหรับกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลัง ผ่าตัด หรือที่เรียกกันว่า Continuous Passive Motion เพื่อฟื้นฟูความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และหมอนรองกระดูก โดยทำให้ร่างกายได้มีการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เหมาะสม จึงทำให้สรีระหลังกลับเข้าสู่สมดุล ธรรมชาติ และกลับมาแข็งแรงเร็วขึ้น

1997

Where It All Begins

-

AirLumba นําเทคโนโลยี Continuous Passive Motion จากประเทศสหรัฐอเมริกามาพัฒนาร่วมกับคณะแพทย์ และวิศวกรโดยเลือก Air Motion Technology หรือเทคโนโลยีมวลลม ที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดต่อการใช้ชีวิต การนั่งบนเบาะรถยนต์ นับว่าเป็นการผสานเรื่องสุขภาพหลังและยานยนต์ เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกของโลก คือ AirLumba Pro (Dynamic Back Support System with Air Motion Technology) ได้รับการคัดเลือก ให้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานออกจากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้ามานานกว่า 20  ปี ปัจจุบันติดตั้งในเบาะรถยนต์ โตโยต้า รุ่น Alphard & Vellfire Majesty และรุ่นอื่นๆ ในอนาคต

 

ต่อมา AirLumba ได้มีการคิดค้น และวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Air Motion Technology มาปรับการนั่งใน Lifestyle ต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมชาติของสรีระศาสตร์พร้อมเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน อิริยาบถกระดูกสันหลังอย่างเพียงพอ และได้พัฒนาจาก AirLumba Pro เป็น AirLumba ToGo ที่ใครๆก็ สามารถติดตั้งใช้งานได้เอง

2016

The New Phase

-

AirLumba ToGo แผ่นรองรับสรีระหลังสำหรับรถยนต์นวัตกรรมที่ได้ U.S. Patented Technology ได้พัฒนาเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่ง แท้โตโยต้า (Toyota Genuine Accessories) ที่จะช่วยปรับสมดุลสรีระหลัง ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง S-Shape Curve เติมเต็มช่องว่างระหว่างหลังกับ เบาะรถยนต์รองรับทุกส่วนโค้งเว้าของสรีระหลังคนนั่ง ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการขยับ ลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณ แผ่นหลังผ่อนคลาย สามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกที่นั่งที่มีหัวหมอนรองรับ ไม่มีวัสดุแข็ง และสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังได้รับรางวัล Design Excellene Award 2016 จากกระทรวงพานิชย์ ประเทศไทย และรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2016 จากประเทศญี่ปุ่น

2019

The New Product For Daily Healthy Sitting Lifestyles 

-

AirLumba ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ AirLumba Enlight นวัตกรรมแผ่นรองนั่งขนาดพกพา และยังได้รับรางวัล Design Excellence Award 2019 โดย AirLumba นำหลักการ Air Motion Technology มาพัฒนาส่งเสริมไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตสำหรับการนั่งทำงานในออฟฟิศ โดยรักษาสมดุลการนั่งในรูปแบบ S-Shape Curve ตามหลัก สรีระศาสตร์ และสามารถฝึกทักษะการทรงตัว และช่วยให้ขยับเปลี่ยนอิริยาบถหลังได้สะดวก ทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้น ดีต่อสุขภาพหลังในระยะยาว

2020

AirLumba Pro Expert

-

AirLumba ได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ AirLumba Pro ที่สุดแห่งการดูแล สุขภาพหลังระดับพรีเมียม Exclusive for TOYOTA ปัจจุบัน AirLumba Pro สำหรับติดตั้งเป็นมาตรฐานรถยนต์โตโยต้ามี 2 รุ่นแรกจะเป็น รุ่น Expert จะเน้นการดูแลหลังส่วนล่างที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่สำคัญของร่างกาย ใน รุ่น Toyota Majesty และสามารถติดตั้งเพิ่มได้ในรุ่น Toyota Fortuner 2020 และรุ่น Elevate คือ อีกระดับของการดูแลหลังแบบ Luxury ครอบคลุมท้ัง แนวกระดูกสันหลัง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในทุกๆการ เดินทางปัจจุบันติดตั้งเป็นมาตรฐานในรุ่น Toyota Alphard&Vellfire 

bottom of page