top of page
 • วัสดุภายในผลิตภัณฑ์ AirLumba คืออะไร?
  ผลิตภัณฑ์ AirLumba พัฒนามาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์จากสหรัสฐเมริกา ท่ีใช้ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Continuous Passive Motion) โดยใช้ Air Motion Technology หรือ “เทคโนโลยีมวลลม” บรรจุในผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมให้ สรีระหลังเกิดการขยับเคลื่อนไหวเพียงพอ และเหมาะสมท่ีสุดพร้อมทั้งปรับสรีระหลังให้กลับสู่สมดุลที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึงช่วยส่งเสริมปรับท่านั่งให้หลังเป็นรูปตัว S-Shape Curve ซึ่งเป็นท่านั่งที่ถูกต้องตามสรีระศาสตร์ลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก
 • AirLumba มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?
  AirLumba Pro Expert (Dynamic Back Support) ระบบบริหารหลังไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีมวลลมแบบอัตโนมัติ ติดตั้งไว้ภายในเบาะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเบาะใหม่ - รุ่น Pro Expert (Toyota Accessories) ปัจจุบันพัฒนาติดต้ังเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้าได้หลากหลายรุ่น เช่น Fortuner, Camry, Hilux Revo, Corolla Cross, Veloz เป็นต้น - รุ่น Pro Expert (OEM) ปัจจุบันติดตั้งออกจากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในรุ่น Majesty AirLumba ToGo (Adaptive Back Support) แผ่นรองรับสรีระหลังในรถยนต์ ติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกที่นั่ง ไม่ใช้ไฟฟ้า พกพาสะดวก AirLumba Enlight (Adaptive Seating) แผ่นรองนั่งท่ีเหมาะกับมนุษย์ท่ีนั่งติดเก้าอี้นานๆ AirLumba Mood (Balance of Comfort & Relaxation) เก้าอี้พักผ่อนสําหรับการพักผ่อนที่ดีท่ีสุดของคุณ ด้วยเทคโนโลยี AirLumba Pro Experience เต็มรูปแบบดูและทุกส่วนของร่างกายท่ีสัมผัสกับเก้าอี้ขณะนอนพักผ่อน
 • ทําไมเราจึงรู้สึกปวดเมื่อยหลัง?
  “ร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะสามารถทนอยู่ในอิริยาบถใดได้นานๆโดยไม่มีการเคลื่อนไหว เมื่อเราเริ่มรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกแข็งเกร็งที่ข้อกระดูกหรือกล้ามเนื้อส่วนใด นั่น คือ สัญญาณธรรมชาติที่ร่างกายของเราตั้งใจจะบอกให้เราขยับเคลื่อนไหวที่ส่วนน้ัน และเมื่อเราขยับเพียงเล็กน้อย ร่างกายก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าการเคลื่อนไหวเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ช่วยป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูความรู้สึกไม่สบายในส่วนนั้นๆ ของร่างกาย แต่หากเราไม่ได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถให้เพียงพอเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดแรงกดทับสะสมไปเรื่อยๆ และมีความเมื่อยล้า หรือปวดเมื่อยเกร็งมากขึ้น แต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการยืดเหยียดและขยับเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับธรรมชาติของร่างกายส่วนนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพียงพอ แล้วความเมื่อยล้า ตึงเกร็ง หรือเจ็บปวดจะค่อยๆ หายไป”
 • ผลิตภัณฑ์ AirLumba ช่วยให้หายปวดหลังได้จริงหรือไม่?
  ผลิตภัณฑ์ AirLumba ได้รับการออกแบบตามหลัก Ergonomic Seating Concept + Dynamic Seat Concept โดยใช้เทคโนโลยีมวลลม หรือ AirLumba Motion Technology เป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพหลังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของ 2 concepts นี้ Ergonomic Seating Concept จะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถนั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ได้ง่ายขึ้น หลังจะตรงอยู่ในรูปแบบ S-Shape Curve ซึ่งเป็นอิริยาบถที่มีแรงกดทับกระดูกสันหลังน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การอยู่นิ่งๆ นานๆ ร่างกายก็จะเกิดแรงกดทับสะสมเช่นกัน ดังนั้น ที่สำคัญมากไปกว่าการนั่งหลังตรงถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัย Dynamic Seating Concept ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับธรรมชาติสรีระหลังของเรานั้น ทำให้ไม่มีแรงกดทับสะสมเมื่อเราต้องนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมนานๆ เพราะเมื่อเรานั่งนิ่งๆ นานๆ ไปสักพักหนึ่งจะเริ่มมีอาการเมื่อยตามมา ซึ่งเป็นสัญญาณตามธรรมชาติของร่างกายที่ต้องการเตือนให้เรา "ขยับ" เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถหลัง เมื่อเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถหลัง เคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเพียงพอ อาการเมื่อยจะค่อยๆ ดีขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าการขยับเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอเหมาะสมตามธรรมชาติ จะช่วยกระจายแรงกดทับ ไม่ให้เกิดการสะสมอยู่ที่เดียว ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อและการกดทับสะสมที่ส่วนต่างๆ การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนโลหิต ทำให้สารอาหารไปยังส่วนต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม เป็นการดูแลสุขภาพหลังที่ดีในระยะยาว นี่คือเป้าหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ AirLumba ที่ตั้งใจช่วยส่งเสริมให้การนั่งในอิริยาบถชีวิตประจำวัน จากเดิมที่เป็นอิริยาบถที่ทำร้ายสุขภาพหลัง ให้กลายเป็นอิริยาบถที่ได้ดูแลและส่งเสริมสุขภาพหลังให้ดีในระยะยาว จากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพหลัง
 • ผู้ท่ีเคยรับการรักษาด้านสุขภาพหลัง ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
  สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่เสริมเหล็กที่กระดูกสันหลัง และผู้มีปัญหาสุขภาพหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน
 • ช่วงสัปดาห์แรกใช้แล้วไม่ชินเป็นปกติหรือไม่?
  สัปดาห์แรกสรีระหลังอยู่ในช่วงปรับตัวอาจยังไม่คุ้นชิน หากใช้ต่อเนื่องจะทําให้ “สุขภาพหลังดี” ในระยะยาว
 • รับประกันสินค้าอย่างไรบ้าง?
  - รับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยบริษัทศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น - การรับประกันสินค้าเฉพาะเกิดจากการใช้งานปกติเท่านั้น ยกเว้นกรณี ลมรั่วจากรอยกรีด โดยมีด คัตเตอร์ ฯ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลิตภัณฑ์ AirLumba รับน้ำหนักได้เท่าไหร่?
  AirLumba ToGo และ AirLumba Pro ทุกรุ่นผ่านการทดสอบตามมาตรฐานยานยนตร์ระดับสากล สามารถรับน้ําหนักได้เท่ากับเบาะรถยนต์ ส่วน AirLumba Enlight สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง 120 กิโลกรัม
 • ต้องเปลี่ยนทั้งเบาะเลยหรือไม่ ถ้าสนใจติดตั้ง AirLumba Pro Expert ?
  AirLumba Pro Expert ระบบบริหารหลังไฟฟ้า สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปในเบาะเดิมได้เลย ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า หรือฝ่ายเทคนิคของทีม AirLumba เพียงถอดผ้าหุ้มเบาะพร้อมติดตั้งระบบเดินสายไฟตามจุดต่างๆภายในรถ เพื่อเลือกติดตำแหน่งสวิตช์เปิด/ปิด ที่เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานยานยนต์ ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • การใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด?
  AirLumba Pro และ AirLumba ToGo สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดการเดินทาง ควรนั่งให้ก้นกบชิดพนักพิงให้มากที่สุดตลอดการใช้งาน การนั่งตัวไหลออกจากเบาะหรือนั่งโดยก้นกบไม่ชิดพนักพิงอาจส่งผลทําให้ท่านได้รับประโยชน์ไมเ่ต็มที่
 • มันต่างจากระบบสั่นอย่างไร ?
  เครื่องสั่นหรือเครื่องนวด แตกต่างกับ AirLumba Pro อย่างสิ้นเชิง AirLumba Pro ใช้ Air Motion Technology ซึ่งนำเอาคอนเซ็ปต์การนั่งที่มีประสิทธิภาพทั้ง 2 คอนเซ็ปต์ (Ergonomic Seating Concept และ Dynamic Seating Concept) มาใช้ในการดูแลสุขภาพหลังที่เป็นสาเหตุของปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้หลังไม่แข็งจากการนั่งนานๆแล้ว ยังช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกอีกด้วย AirLumba Pro จึงเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ในขณะที่ระบบสั่นและเครื่องนวดหลังมักจะเน้นการบีบกดอย่างรุนแรง หรือสั่นเฉพาะบริเวณผิวหนัง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสั่นทางการแพทย์พบว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหลังอย่างแท้จริง หรืออาจส่งผลให้เสียสมาธิขณะนั่งขับรถได้
 • AirLumba Enlight กับ AirLumba ToGo ต่างกัน?
  AirLumba Enlight การใช้งานสำหรับรองนั่ง เหมาะสำหรับนั่งทำงาน นั่งสมาธิ นั่งทำกิจกรรมต่างๆ AirLumba ToGo การใช้งานสำหรับพิงหลังในรถยนต์ โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เน้นการส่งเสริมให้อิริยาบถการนั่งกลายเป็นอิริยาบถที่ดูแลสุขภาพหลังให้แข็งแรงขึ้นในระยะยาวเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการนั่งหลังตรง (Healthy S-Shape Curve Spine) และเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อไหวกระดูกสันหลังตามธรรมชาติได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • รู้สึกว่าลมหาย?
  ลมภายในได้ทำการบรรจุตั้งแต่ขั้นตอนโรงงาน โดยอ้างอิงปริมาณจากการวิจัยมาแล้วว่าลมปริมาณเท่านี้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพหลังด้วยการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยน พร้อมทั้งปรับสรีระหลังให้กลับสู่สมดุลที่เหมาะสมตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยปรับท่านั่งให้หลังเป็นรูปตัว S Shape ซึ่งเป็นท่านั่งที่ถูกต้อง และช่วยให้เกิดการขยับซึ่งช่วยลดอาการกดทับของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดเมื่อยหลังได้ โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ AirLumba เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพหลังตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก AirLumba มักจะมีความโค้งสรีระหลังกลับสู่ Normal และมีสุขภาพหลังดีขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เคยมีความโค้งสรีระหลังที่น้อยกว่าปกติ (Flat Back) อาจจะรู้สึกว่าลมดันน้อยลงเนื่องจากความโค้งสรีระหลังกลับสู่ปกติ (โค้งมากขึ้นจากเดิม) โดยที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ปริมาณลมไม่ได้เปลี่ยนไป) หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพหลัง รวมถึงกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามมาทางช่องทางต่างๆได้ เรามีนักกายภาพบําบัดและผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยดูแลแนะนํา
 • ทำความสะอาดอย่างไร?
  สามารถใช้ผ้าชุบน้ำ, น้ำสบู่, ทิชชูเปียกเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ หรือซักด้วยมือ ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้า เนื่องจากแรงปั่นการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผึ่งลมและตากแดดได้โดยสีไม่ซีด
bottom of page