top of page
- Air Motion Technology / AirLumba Pro Expert / Toyota Accessories / ระบบบริหารหลังไฟฟ้า (บริเวณหลังส่วนล่าง) / เบาะรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพหลัง / เบาะรถยนต์ไฟฟ้า / ปวดหลัง / ดูแลสุขภาพหลัง / ปัญหาสุขภาพหลัง

การนั่งในท่าที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ เมื่อต้องนั่งนิ่งๆ เป็นระยะเวลานานสักพักก็จะรู้สึกอึดอัดและไม่สบายตัว นั่นเป็นเพราะว่า ร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในอริยาบทใดอริยาบทหนึ่งเป็นเวลานานๆ เมื่อเรารู้สึกแข็งเกร็งหรือเมื่อยล้าร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าต้องการ “การเคลื่อนไหว” เมื่อเราเปลี่ยนอริยาบทเพียงเล็กน้อย เราจะรู้สึกสบายขึ้นทันทีเพราะในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวเป็นวิธีทางธรรมชาติของร่างกายที่ใช้ในการดูแลรักษาตัวมันเอง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการทำกายภาพบำบัด ดังนั้น “Air Motion Technology” จึงไม่เพียงช่วยปรับให้กระดูกสันหลังของเราอยู่ในท่าที่เหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แผ่นหลังได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเบาๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้กล้ามเนื้อ

และกระดูกสันหลังผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาจึงช่วยป้องกันและฟื้นฟูประสิทธิภาพตามธรรมชาติให้กับร่างกาย

กราฟิก.png

ประโยชน์ :

1. เน้นการดูแลหลังส่วนล่างที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่สำคัญของร่างกายโดยอัตโนมัติ

2. ช่วยปรับการนั่งให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ (S-Shape Curve)

3. ช่วยให้เกิดการขยับ ลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก เคลื่อนไหวร่างกายจนทำให้กล้ามเนื้อรอบแกนกระดูกสันหลังกลับมาแข็งแรงเร็วขึ้น ทำให้การนั่งในรถได้ดูแลสุขภาพหลังตลอดการเดินทาง 

4. ผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนาใส่ในเบาะรถยนต์ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากโตโยต้า

กราฟิก-AP.VF-ไม่มี-logo.jpg

วิธีการใช้งาน                    
1. สตาร์ทเครื่องยนต์     
2. กดสวิตช์เพื่อ
เปิดการใช้งานระบบบริหารหลัง AirLumba Pro (เมื่อกดสวิตช์จะมีไฟแสดงสถานะที่สวิตช์ติดขึ้น) หลังจากนั้น AirLumba Pro จะเริ่มทำงานโดยบริหารแผ่นหลังทั้งหมด 8 จุด หมุนเวียนสลับกันไปใช้เวลา 20 นาที หลังจากนั้นจะเน้นบริหารหลังส่วนล่าง 1 จุด อย่างเดียวใช้เวลาอีก 60 นาที ในหนึ่งรอบการทำงานใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที ระบบจึงตัดการทำงานอัตโนมัติโดยที่ไฟของสวิตช์ AirLumba Pro จะยังคงแสดงอยู่
3. หากท่านต้องการให้ระบบเริ่มทำงานใหม่สามารถกดสวิตช์เปิดใหม่อีกครั้ง

ฟังก์ชั่นการทำงาน                    
ทำงาน 8 ถุงลม เป็นเวลา 20 นาที และจะทำงานเฉพาะถุงลมลูกล่างเป็นเวลา 60 นาที

- Air Motion Technology / AirLumba Pro Expert / Toyota Accessories / ระบบบริหารหลังไฟฟ้า (บริเวณหลังส่วนล่าง) / เบาะรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพหลัง / เบาะรถยนต์ไฟฟ้า / ปวดหลัง / ดูแลสุขภาพหลัง / ปัญหาสุขภาพหลัง

เคล็ดลับสุขภาพหลังดี AirLumba Pro Elevate :

• การใช้ AirLumba Pro ท่านสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดการเดินทาง

• ท่านควรนั่งให้ก้นกบชิดพนักพิงให้มากที่สุดตลอดการใช้งาน การนั่งตัวไหลออกจากเบาะหรือนั่งโดยก้นกบไม่ชิดพนักพิงอาจส่งผลทำใ้ห้ท่านได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่

 

ข้อแนะนำการใช้งาน :

• สตรีตั้งครรภ์ ผู้ที่เสริมเหล็กที่กระดูกสันหลัง และผู้มีปัญหาสุขภาพหลังควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน

• เมื่อมีการติดตั้งเบาะเด็ก ไม่ควรเปิดใช้งาน AirLumba Pro

• ระวังของมีคมทิ่มไปที่พนักพิง เพราะอาจจะทำให้ AirLumba Pro ได้รับความเสียหายได้

Alphard

Alphard

Vellfire

Vellfire

FIND & EXPERIENCE YOUR AIRLUMBA PRO ELEVATE

AirLumba Shopping

Untitled-2-02.png
bottom of page