top of page

Healthy Driving

ยิ่งเดินทางไกลก็ยิ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหลายชั่วโมง หากคุณไม่ได้ปรับท่านั่งในการขับรถให้ดี อาจจะพบกับปัญหาปวดหลังตามมาได้ AirLumba จึงรวบรวมเคล็ดลับท่าขับรถที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาการปวดหลัง โดยให้คุณสามารถเดินทางแบบไม่ต้องพะวงหลัง

อ่านเพิ่ม
pexels-jeshootscom-13861.jpg

Healthy

Back Tips

AirLumba มีเคล็ดลับช่วยส่งเสริมปรับท่าทางในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทําร้ายกระดูกสันหลังโดยที่เราไม่รู้ตัว เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพหลังที่ดีในระยะยาว

อ่านเพิ่ม
pexels-karolina-grabowska-4498126.jpg

เมื่อเราอยู่ใน “ท่านั่ง” ไม่ว่าจะนั่งที่ไหน หากเรานั่งนิ่งๆ ไปซักพัก ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนให้เรา "ขยับ" เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อเราขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถหลังแล้ว เราจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าการขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็มีความสำคัญไม่แพ้การนั่งให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่ม
AirLumba_S1_094.jpg

Healthy

Diet

แนะนำอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรง มาเรียนรู้ว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้างกันนะ!

อ่านเพิ่ม
pexels-vanessa-loring-5966432.jpg
bottom of page